Bewoners

Dit jaar verwachten we ruim 80.000 sporters. Dat maakt het Dam tot Dam Weekend één van de grootste sportevenementen ter wereld. Meer informatie over het aanmoedigen van de lopers en alle festiviteiten in het Dam tot Dam Park lees je hier.

Programma

Zaterdag 21 september | Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht | 14.000 deelnemers
Zaterdagavond 21 september | Damloop by night | 15.000 deelnemers
Zondag 22 september | Saxo Dam tot Dam FietsClassic | 4.000 deelnemers
Zondag 22 september | Mini Dam tot Damloop | 4.000 deelnemers
Zondag 22 september | NN Dam tot Damloop | 46.000 deelnemers

Bereikbaarheid

Voor een veilig verloop van het Dam tot Dam weekend moeten diverse tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen. In de tabel in het digitale bewonersboekje, die later ook op deze pagina wordt gepubliceerd, kun je zien welke straten worden afgesloten, waar een parkeerverbod met wegsleepregeling van kracht is en hoe lang de maatregelen duren. De parkeerverboden worden tevens aangeduid met borden. Let op! De wegsleepregelingen worden streng gehanteerd. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig. Uiteraard blijven alle straten in geval van nood bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulances). Voorzie je dat je tijdens de afsluitingen jouw straat/wijk per voertuig wilt verlaten, dan raden wij je aan jouw voertuig voorafgaand aan de afsluitingen buiten het afgesloten gebied te parkeren. Het kan zijn dat de maatregelen zoals deze nu staan beschreven nog wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover nader geïnformeerd. 
Bereikbaarheid auto's Zaandam
Het centrum van Zaandam is op zaterdag 21 en zondag 22 september moeilijk bereikbaar per auto. De parkeergarages Hermitage, Zaantheater (niet op zaterdag), Rozenhof en de Behouden Haven zijn wel open, maar vanwege de grote drukte raden wij je aan met de fiets of openbaar vervoer naar het evenement te komen. De bussen van Connexxion rijden deze dagen een aangepaste route.
Bereikbaarheid voor fietsers
De fiets is een prima manier om jezelf tijdens de Dam tot Dam evenementen te verplaatsen in Zaandam. De Dam, Damstraat, Beatrixbrug, Peperstraat en Wilhelminakade zijn echter erg druk. We vragen je dan ook om deze locaties op de fiets te vermijden. Je kunt jouw fiets stallen in het Fietsenpakhuis op de Vinkenstraat of een van de andere fietsenstallingen. Fietsers uit de richting van de Rosmolenwijk kunnen het beste hun fiets parkeren op de hoek van de K. Kansstraat/Sav. Lohmanstraat en Roggeplein. Tijdens de Dam tot Dam evenementen zullen er ook fietsomleidingen van kracht zijn.

Bekijk hier een overzicht van de fietsomleidingen die gelden in Zaandam. 
Bekijk hier een overzicht van de fietsomleidingen die gelden in Amsterdam. 
Schepenbuurt Zaandam
Om deelnemers en toeschouwers te vervoeren, is er op zaterdag en zondag een pendelbusdienst vanuit de Schepenbuurt. De tijdelijke haltes zijn op de Schepenlaan, de aanvoer van en de wachtrijlocatie voor de bussen op de Hoogaarslaan en de afvoer van de bussen verloopt via de Schokkerlaan en de Boeierlaan. Om deze pendelbusdienst in goede banen te leiden en de buurt goed bereikbaar te houden voor de hulpdiensten, zijn er diverse verkeersmaatregelen van kracht in de Schepenbuurt.
Burgemeestersbuurt Zaandam
Tussen de diverse startmomenten van de Damloop by night op zaterdagavond door, kunnen voertuigen de Burgemeestersbuurt, (i.v.m. de afsluiting van de Burgemeester Smitstraat) onder begeleiding van verkeersregelaars van 19.15 tot 21.25 uur, verlaten via de Burgemeester ter Laanstraat. Wil je echter makkelijk per auto het afgesloten gebied verlaten, dan raden we aan jouw auto voor de afsluiting buiten het afgesloten gebied te parkeren.
Rosmolenbuurt
De Rosmolenbuurt blijft voor bewoners (en op zondag ook voor kerkgangers) te allen tijde bereikbaar via de Kopermolenstraat.
Buurt Pennemes tot Veldpark
Deze buurt inclusief Stadskwekerij Zaandam blijft voor bewoners te allen tijde bereikbaar via de Laan der Vrijheid.
Koeriers tijdens de Damloop by night
Ondernemers (ten oosten van de Dam) die met scooters koeriers inzetten om hun diensten te leveren wordt aangeraden om via de Damstraat (te voet), Gedempte Gracht, Peperstraat, Sav. Lohmanstraat, Klaas Katerstraat, Gerhardstraat en de Bloemgracht het afgesloten gebied te verlaten om hun klanten te bereiken.
Voorkomen parkeerhinder Bundlaan Amsterdam
Om te voorkomen dat er in Bundlaan te veel parkeerhinder zal ontstaan, is de Bundlaan ter hoogte van de Grasweg voor regulier verkeer afgesloten. Op vertoon van het bewonersboekje hebben bewoners echter wel toegang tot dit gebied.

Lopen doe je met je koppie! 

Wist je dat bij warm weer hitteletsel de meest voorkomende blessure is bij hardloopevenementen? De deelnemers spannen zich flink in, waardoor de lichaamstemperatuur stijgt 🌡️ Gelukkig kun je ook als bewoner langs het parcours van de NN Dam tot Damloop veel doen om een hitteberoerte te voorkomen én andere deelnemers helpen als de situatie zich voordoet.

Bekijk hier wat jij kunt doen! 

Vragen of klachten?
Heeft u vragen over de verkeersmaatregelen of een klacht over overlast? Dan kunt u contact opnemen met Le Champion via info@lechampion.nl of bel 072-5338136. U kunt zich ook richten tot de Gemeente Zaanstad via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of bij de Gemeente Amsterdam via 14 020. Op de website www.amsterdam.nl kunt u zich melden bij overlast in de openbare ruimte.